SmartCity Gjilan

AllSocialApps.com is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 2 years ago
  • Version: 1.1
  • Compatibility: 4.0.3 and up
  • Author: Arbnor Halili
  • Content rating: Everyone
  • Package name: com.pbc.smartcity
Get app Read review Hype your app Comments

Facetune

Unfortunately, professional review of the SmartCity Gjilan app is not yet ready. This app is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this app and make own review - write us. We are looking for talented app critics!

SmartCity Gjilan Review

0

Smart City
Është zgjidhje teknologjike që përbehet prej katër (4) softuerëve (softuerit për ‘iOS’, softuerit për ‘Android’, softuerit ‘responsiv’) që janë të destinuar për qytetare dhe softuerit ‘web’ që është në disponueshmëri të zyrtarëve komunal. Zgjidhja është e bazuar në kërkesat e autoritetit kontraktues, Komuna e Gjilanit.Kjo zgjidhje, aktualisht ofron mundësinë e raportimit të rasteve nga qytetarët në regjionin e Komunës së Gjilanit, parashtrimin e ankesave dhe kërkesave, marrjen e të rejave (lajmeve) që ndodhin, identifikimin e pikave turistike dhe bizneseve, shkollave dhe çerdheve, spitaleve dhe Qendrave të Mjekësisë Familjare, njohjen me zyrtaret publikë, policinë dhe qasjen në kamerat që lejon autoriteti komunal për publikun. Vëmendje: Kjo zgjidhje aktualisht mbulon vetëm komponentën softuerike të SMART CITY dhe në të ardhmen pritet (rekomandohet) të ndërlidhen edhe shërbime tjera, në varësi prej kapacitetit investiv. Poashtu, cilësia dhe vëllimi i shënimeve të prezantuara në SMART CITY është në proces dhe do të avancohen, në varësi të kontributit të organizatave publike që operojnë në komunë.




I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top